Det kan finnas ett flertal olika faktorer som står i vägen för företagets tillväxt, utveckling och möjlighet att få ut sin fulla potential.

-Man kanske inte hinner med eller har den kompetens som behövs, svårt att få finansiering eller brottas med utmaningar i ledarskap och organisationen då företaget vuxit snabbt.

PRS Partners finns till för att hjälpa dig undanröja de här hindren och frigöra den fulla potentialen i din affärsverksamhet.

 

Panel 1

Tjänster

Vi erbjuder tjänster på ett människonära och okomplicerat sätt inom följande områden:

Förvaltning och ledning

Grunden för ett företags långsiktiga framgång utgörs av ett gott ägarskap, en yrkesmässig styrelse och en kunnig ledning. – Vi kan hjälpa till med att implementera goda förvaltningsmodeller (Corporate Governance), starta eller utveckla ett mera professionellt styrelsearbete eller genom att förtydliga och definiera strategin, roller och ansvar samt ledarskapet.

Finansiering för tillväxt och utveckling

Det är svårt att traditionella vägen få finansierat tillväxt och utveckling idag. Vi kan hjälpa genom att ta reda på lämpliga finansieringsformer innefattade eventuell nyemission, crowd funding samt hjälpa till med olika statliga finansierings- och utvecklingsstöd som finns. Vi hjälper till med analys, kartläggning och ansökning.

Projektledning och Projekt

Håller era projekt tidtabellen och budgeten? Tyvärr är det oftast inte så. – Vi hjälper dig lyckas med olika projekt – genom att erbjuda projektledaruppdrag, hoppa in som tillfällig projektresurs samt ta fram tydliga och enkla modeller för hur arbeta effektivt via projekt.

Kontrollertjänster

Har ni kontroll på ekonomin och kostnaderna? – Vi kan säkerställa bättre kontroll på genom att ta fram de mest relevanta mätarna, utveckla och implementera rapporteringssystem ända från måldefiniering till dynamiska KPI:s i mobilen. Vi kan även hjälpa till med lönsamhetsförbättringsprogram.

Personalutveckling och rekrytering

Ett gott ledarskap lyckas frigöra fulla potentialen i varje medarbetare. En motiverad personal är den viktigaste långsiktiga framgångsfaktorn. En bra produkt, gynnsam marknad och fina processer är viktigt, men ifall människorna i organisationen inte är motiverade får man inte fulla potentialen ur organisationen. – Vi kan hjälpa till vid personalfrågor och rekrytering samt bistår även vid ägarfrågor och generationsväxlingsfrågor i familjeföretag.

Panel 2

Om PRS Partners Ab

PRS Partners Ab är ett konsultföretag som verkar i främst Karleby- och Jakobstadsnejden och betjänar vid behov på tre språk (SV, FI, EN)

 

Affärsidé

PRS Partners vill vara företagarens pålitliga kumpan som hjälper organisationen frigöra sin potential genom att tillsammans eliminera de hinder som står i vägen för tillväxt, utveckling och lönsamhet.

Läs mera om våra tjänster

Erfarenhet och kompetens

Här framgår vad jag jobbat med under åren. Man kan också kolla Linkedin profilen

Utbildning:

 • Ekonomiemagister, företagande och företagsledning (-99)
 • Merkonom, marknadsföring (-93)

Rickard Snellman

Arbetserfarenhet:

Från 1998 till 2017 inom Ahola Transport, först med ekonomiadministration, därefter under titeln IT- och kvalitetschef samt senare som Business Controller under 15 år på ledningsgruppsnivå ansvarat för och jobbat med:

 • Införande av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
 • Processutveckling, Lean och 5S projekt – kartläggning av processer, huvudprocesskarta
 • HRM och personalutveckling. Godkänd Thomas PPA användare
 • ICT och IT-relaterade utvecklingsprojekt – Intranet, Telefoni, CRM, ERP -projekt
 • Strategi och ledning, organisationsfrågor
 • som processägare för ledningsprocessen i samråd med VD framtagande av Ahola Way ledningssystem.
 • Ekonomistyrning, Business Intelligence, simulering/estimering, Intern kontroll och intern rapportering
 • Projekt börslistning av Ahola Transport Abp med dithörande nyemission och roadshows. Projektansvarig vid byte av marknadsplats till Nasdaq First North Finland.
 • Corporate communication och marknadsföring – framtagande av och implementering av kommunikationsplan

 

Förtroendeuppdrag:

2015 – 2017 i Ahola Transport styrelsens nomineringskommitté

Sedan 2015 medlem i Oy Snellman Ab:s styrelse och nominerings- och belöningskommitté.

Tidigare ordförande i Snellmans aktionärsråd samt lett projekt för utveckling av ägarstyrningen på Snellman.

Panel 3

Kontakt

Ring, maila eller fyll i kontaktformuläret nedan så tar vi kontakt!

PRS Partners Ab Oy

Rickard Snellman

+358 40 486 6808

rickard.snellman@prspartners.fi

Linkedin profile

PRS_Partners2

Panel 4 Placeholder